KOMPAS CAMPING vzw 

Verkoops- en verblijfsvoorwaarden

Kompas Camping vzw, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel (RPR – 0412 527 934), heeft 2 campings in exploitatie: 

Kompas Camping Nieuwpoort (Brugsesteenweg 49, 8620 Nieuwpoort) 

en 

Kompas Camping Westende (Bassevillestraat 141, 8434 Westende). 

Deze verkoops- en verblijfsvoorwaarden zijn opgemaakt om het samenleven op deze campings zo aangenaam mogelijk te maken; iedereen dient ze dan ook na te leven. 

De directie kan steeds gepaste maatregelen nemen ter aanvulling van deze verblijfsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement. Veroorzaak je schade aan de installaties van de camping of ben je betrokken bij een ongeval, meld dit dan onmiddellijk bij het onthaal. 

 

1. Plaatsen en accommodaties 

1.1 Camperplaatsen  

Camperplaatsen standaard 70 m² / Camperplaatsen small 60 m² / Camperplaats IJzer 60 m² / camperplaats large 105 m² / Camperplaats XL 150 m²

Toegelaten: één camper (kampeerauto) per plaats. Enkel de vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) is toegelaten.  

Voortent, bijzettentjes, partytenten, shelters in nylon, een extra auto of aanhangwagen zijn omwille van brandveiligheid niet toegelaten. Ook het bedekken van het grasperk met worteldoek, plastiek of andere doeken is verboden.  

Tijdens jouw aanwezigheid mag je één windscherm plaatsen met een lengte van maximaal 9. Bij afwezigheid op de plaats dient deze verwijderd te worden.  

Deze camperplaatsen kunnen enkel bezet worden door campers. Tenten, caravans of iedere andere vorm van kampeeruitrusting is verboden op deze camperplaatsen. 

Afmetingen camper:  

  Lengte maximaal  Gewicht maximaal 
Camperplaatsen standaard 70 m²  9 m 5 ton
Camperplaatsen small 60 m²  9 m 5 ton
Camperplaats IJzer 60 m²  9 m 8 ton
Camperplaats Large 105 m²   12 m 8 ton
Camperplaats XL 150 m²  12 m 8 ton

 

1.2 Kampeerplaatsen  

Standaard kampeerplaats 110 m²/ comfortplaats 110 m² / XL-comfortplaats 150 m² 

Toegelaten: één tent, vouwwagen, caravan of camper per plaats. Bij deze kampeerinstallatie mag één van het volgende bijgeplaatst worden: 

 • één auto (of aanhangwagen) en twee bijzettentjes van max 5 m² of 
 • één auto (of aanhangwagen) en één bijzettent van max 8 m² of 
 • één auto (of aanhangwagen) en één shelter in zeildoek of 
 • één auto en één aanhangwagen 

Aan de kampeerinstallatie mag een voortent of luifel geplaatst worden (niet beide). Er mag geen extra luifel voor of aan de zijkant van de voortent worden geplaatst en/of bevestigd.  

Afmetingen kampeerinstallatie (vouwwagen, caravan of camper):    

  Lengte maximaal  Gewicht maximaal 
Standaard kampeerplaats 110 m²  9 m 5 ton
Comfortplaats 110 m²   9 m 5 ton
XL-comfortplaats 150 m²  12 m 5 ton

 

De oppervlakte ingenomen door de kampeerinstallatie met inbegrip van de toegelaten bijzettentjes mag, op de grond geprojecteerd, niet meer dan 50 m² bedragen.  

Partytenten zijn niet toegelaten.   

Tijdens jouw aanwezigheid mag je één windscherm plaatsen met een lengte van maximaal 9. Bij afwezigheid op de plaats dient deze verwijderd te worden.  

Kampeerplaats dolomiet 110 m² 

Toegelaten: één vouwwagen, caravan of camper per plaats. Bij deze kampeerinstallatie mag één van het volgende bijgeplaatst worden: 

 • één auto (of aanhangwagen) en twee bijzettentjes van max 5 m² of 
 • één auto (of aanhangwagen) en één bijzettent van max 8 m² of 
 • één auto (of aanhangwagen) en één shelter in zeildoek of 
 • één auto en één aanhangwagen 

Aan de kampeerinstallatie mag een voortent of luifel geplaatst worden (niet beide). Er mag geen extra luifel voor of aan de zijkant van de voortent worden geplaatst en/of bevestigd.  

De opstelling van de kampeerinstallatie met voortent of luifel moet toelaten dat de auto correct geparkeerd kan worden op het perceel.  

Afmetingen kampeerinstallatie (vouwwagen, caravan of camper):  

  Lengte maximaal  Gewicht maximaal 
Kampeerplaats dolomiet 110 m²  9 m 5 ton

 

 

De oppervlakte ingenomen door de kampeerinstallatie met inbegrip van de toegelaten bijzettentjes mag, op de grond geprojecteerd, niet meer dan 50 m² bedragen.  

Het is niet mogelijk een tent te plaatsen op een kampeerplaats dolomiet. 

Partytenten zijn niet toegelaten.   

Tijdens jouw aanwezigheid mag je één windscherm plaatsen met een lengte van maximaal 9. Bij afwezigheid op de plaats dient deze verwijderd te worden.  

Comfortplaats XL met privé-unit 150 m² 

Toegelaten: één vouwwagen, caravan of camper per plaats. Bij deze kampeerinstallatie mag je één auto of één aanhangwagen plaatsen (niet beide).  

Aan de kampeerinstallatie mag een voortent of luifel geplaatst worden (niet beide). Er mag geen extra luifel voor of aan de zijkant van de voortent worden geplaatst en/of bevestigd.  

De opstelling van de kampeerinstallatie met voortent of luifel moet toelaten dat de auto correct geparkeerd kan worden op het perceel.  

Afmetingen kampeerinstallatie (vouwwagen, caravan of camper):  

  Lengte maximaal  Gewicht maximaal 
Comfortplaats XL met privé-unit 150 m² 9 m 5 ton

 

De oppervlakte ingenomen door de kampeerinstallatie met inbegrip van de toegelaten voortent mag, op de grond geprojecteerd, niet meer dan 50 m² bedragen.  

Het is niet mogelijk een tent te plaatsen op een comfortplaats XL met privé unit. 

Partytenten zijn niet toegelaten.   

Bijzettentjes zijn niet toegelaten. 

Tijdens jouw aanwezigheid mag je één windscherm plaatsen met een lengte van maximaal 9. Bij afwezigheid op de plaats dient deze verwijderd te worden.  
 

1.3 Tentplaatsen  

XL tentplaats 

Toegelaten: één (grote) tent per plaats. Bij deze kampeerinstallatie mag één van het volgende bijgeplaatst worden:

•    twee bijzettentjes van max 5 m² of
•    één bijzettent van max 8 m²

De oppervlakte ingenomen door de tenten met inbegrip van de toegelaten bijzettentjes mag, op de grond geprojecteerd, niet meer dan 50 m² bedragen. 

Partytenten en shelters zijn niet toegelaten. Ook het bedekken van het grasperk met worteldoek, plastiek of andere doeken is verboden. 

Tijdens jouw aanwezigheid mag je één windscherm plaatsen met een lengte van maximaal 9. Bij afwezigheid op de plaats dient deze verwijderd te worden. 

Deze plaatsen kunnen enkel bezet worden door tenten. Campers, caravans, vouwwagens of iedere andere vorm van kampeeruitrusting is verboden op deze plaatsen.

Per boeking op een XL tentenplaats zijn maximaal 6 personen toegelaten. 

De wagen kan niet geparkeerd worden op de XL tentplaats, de wagen dient geparkeerd te worden op de voorziene parkeerplaats op de camping.   

Tentenweide 

Toegelaten: één trekkersttent tot 8 m² per plaats. 

Bijzettentjes, partytenten en shelters zijn niet toegelaten. Ook het bedekken van het grasperk met worteldoek, plastiek of andere doeken is verboden.

Het plaatsen van een windscherm is niet toegelaten. 

Deze plaatsen kunnen enkel bezet worden door trekkerstenten. Campers, caravans of iedere andere vorm van kampeeruitrusting is verboden op deze plaatsen.

Per boeking op de tentenweide is één tent met maximaal 4 personen toegelaten. 

Bij een boeking op de tentenweide is er geen toegang met de wagen tot het kampeerterrein. 
 

1.4 Huurverblijf (lodges)  

Comfort Lodges, Wood Lodges, Premium Lodges en Acces Lodges

Bij de lodges mogen geen bijzettentjes, shelters of partytenten geplaatst worden.

Het gebruik van bedlinnen is verplicht.

Het is de huurder of zijn eventuele bezoekers verboden om te roken in de lodge.

De huurder mag zijn lodge niet onderverhuren.

Elke beschadiging wordt gemeld aan de directie en is ten laste van de huurder.

Het is verboden een elektrische of hybride wagen aan de lodges op te laden.

De lodge wordt netjes achtergelaten. Het poetsen bij vertrek gebeurt door onze diensten en wordt aangerekend bij reservering.

De kosten voor het verlies van de sleutel (€ 75), vervanging van beschadigde delen van de 
inboedel of herstel van schade aan de lodge, zullen aan de huurder aangerekend worden. 
 

1.5 Stacaravans en Premium Lodges  

Voor eigenaars van stacaravans en premium lodges die een verblijfplaats op Kompas Camping huren, gelden er specifieke verblijfsvoorwaarden en huishoudelijk reglement die het algemene kampeerreglement versterken. Deze worden jaarlijks aan de eigenaars bezorgd en dienen voor akkoord ondertekend aan de camping terugbezorgd te worden. 

Het door- of onderverhuren van een stacaravan is ten strengste verboden. Mocht de directie vaststellen dat er toch wordt onderverhuurd, dan kan dit leiden tot een onmiddellijk stopzetting van het jaarlijks huurcontract en het verwijderen van de stacaravan, zonder enige tegemoetkoming.

 

2. Verblijf

2.1 Aantal personen per plaats of huurverblijf

Kamperen

Het kampeertarief is inclusief 2 personen. Vanaf de 3de persoon betaal je het tarief ‘extra persoon’. 

Per kampeerplaats zijn maximaal 6 personen toegelaten. 

Een uitzondering op het maximaal aantal personen kan enkel na goedkeuring door de directie. Stuur hiervoor een schriftelijk aanvraag. Bijkomende kosten en heffingen worden apart verrekend. 

Per boeking op de tentenweide zijn maximaal 4 personen toegelaten.

Huurverblijf

Het aantal personen toegelaten in een lodge varieert van twee tot zes afhankelijk van het type. Het maximumaantal personen dat toegelaten is in de lodge staat vermeld op de website www.kompascamping.be.

2.2 Reserveren en betalen

Een verblijf reserveren kan via www.kompascamping.be, het onthaal van de campings, touroperators en online reserveringsplatforms waarmee Kompas Camping vzw samenwerkt. Een reservering wordt definitief na (online)betaling van het voorschot van € 195 of bij kleinere dossiers (= tot € 200) het volledige bedrag. Je ontvangt altijd een factuur ter bevestiging van je reservering. Het saldo betaal je uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het verblijf. Het niet-tijdig betalen van het voorschot of saldo leidt automatisch tot de annulering van de reservering.

Wordt er na bevestiging van de reservering een wijziging doorgevoerd op verzoek van de kampeerder/vakantiegast (vb. verandering kampeerplaats), dan worden volgende administratieve kosten aangerekend: € 25 bij boeking van een kampeer- of camperplaats, € 50 bij boeking van een Comfort Lodge of Premium Lodge.

Conform de vigerende wetgeving en ook in jouw belang (bvb. verwittiging bij schadegeval) dient de directie steeds op de hoogte te blijven van wie aanwezig is; vandaar dat brengen en weghalen van de kampeerinstallatie steeds aan de receptie gemeld dient te worden.

Een specifieke kampeerplaats/accommodatie huren kan bij reservering (met voorkeurskost). In alle andere gevallen kan Kompas Camping vzw, zonder voorafgaandelijke mededeling, een andere maar gelijkwaardige kampeerplaats/accommodatie aan de huurder toewijzen.

Wie reserveert, gaat de verbintenis aan zijn kampeerinstallatie te verplaatsen op eenvoudig verzoek van de directie. Tevens wordt toestemming verleend aan de directie om de installatie te verplaatsen mits voorafgaande kennisgeving en zonder recht op vergoeding. 

Het is de kampeerders niet toegelaten hun kampeerinstallatie aan anderen te verhuren. Het vaststellen van door- of onderverhuur kan leiden tot het onmiddellijk stopzetten van het verblijf zonder recht op vergoeding.

2.3 Annulering

Bij volledige of gedeeltelijke annulering, alleen via mail of brief mogelijk (ontvangstdatum = annuleringsdatum), worden de volgende kosten aangerekend:
•    Tot en met 57 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: € 50 per dossier.
•    Van 56 tot en met 43 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 25% van de huursom met een minimum van € 50.
•    Van 42 tot en met 22 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 50% van de huursom met een minimum van € 50.
•    Van 21 tot en met 8 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 75% van de huursom met een minimum van € 50.
•    Bij annulering 7 dagen en minder voor het begin van de verblijfsperiode, alsook bij het niet aankomen: de volledige huursom met een minimum van € 50.
•    Bij niet aankomen zonder verwittiging wordt de gereserveerde plaats/huurinstallatie vrijgehouden tot 1 nacht later dan werd aangekondigd: de daaropvolgende dag wordt de plaats/lodge doorverhuurd. Er zal geen enkele som worden terugbetaald bij een “no show”, wat ook de reden mag zijn.

2.4 Annuleringsverzekering

Neem niet het risico om een groot deel of de volledige som van je vakantiefactuur te verliezen als er jou of een van je familieleden iets zou overkomen. Kompas Camping vzw biedt zijn klanten de mogelijkheid om samen met de reservering een annuleringsverzekering bij DVV-verzekeringen af te sluiten. De premie bedraagt 4,5% van het verblijfstarief. De voorwaarden voor tussenkomst van de verzekering vind je hieronder. Let wel, de annuleringsverzekering kan enkel onderschreven worden bij de initiële reservering. Achteraf is dit niet meer mogelijk. 

Lees hier de voorwaarden van de annuleringsverzekering.

2.5 In- en uitchecken

Kamperen 

Check-in: Kampeerders kunnen op de voorziene dag van aankomst hun plaats innemen vanaf 13 uur. (receptie gesloten: volg de instructies vermeld op infobord).

Je kan binnenrijden doormiddel van het slagboomsysteem met nummerplaatherkenning. Check voor aankomst of jouw nummerplaat correct is geregistreerd. Dat kan via je persoonlijk Kompas Camping account (= ‘mijn omgeving’). 

Verblijf je op de tentenweide, dan ben je ook welkom vanaf 13 uur doch is geen parkeerplaats voorzien op de tentenweide; je wagen wordt buiten de camping gestationeerd. Ga langs op de receptie om jouw aanwezigheid te bevestigen en kaartje toegang tentenweide te ontvangen.  

Check-out: op de voorziene dag van vertrek wordt de kampeerplaats tijdig vrijgemaakt en dien je de camping te verlaten vóór 12 uur

Mocht je tijdens je verblijf beslissen vroeger te vertrekken, dan moet je dit melden aan de receptie. Een terugbetaling of tegemoetkoming is niet mogelijk.   

Bij een laattijdige check-out (na 12 uur) wordt € 25 aangerekend. Dit geldt niet als een verlenging van de reservering. 

Comfort Lodges, Wood Lodges en Premium Lodges 

Check-in: Huur je een Comfort Lodge, een Wood Lodge of een Premium Lodge, dan kan je kan de camping per wagen betreden vanaf 16 uur op de dag van aankomst. (receptie gesloten: volg de instructies vermeld op infobord). 

Check-out: Op de dag van vertrek dien je de lodge tijdig vrij te maken en de camping te verlaten vóór 10 uur. Indien de lodge om 10u niet ontruimd is, zal een bedrag van € 75 aangerekend worden. Dit geldt niet als een verlenging van de reservering.  

Indien je vertrekdag op zondag is dan geniet je van een late check-out tot 16 uur. Op de dag van vertrek dien je de lodge tijdig vrij te maken en de camping te verlaten vóór 16 uur. Indien de lodge om 16 uur niet ontruimd is, zal een bedrag van € 75 aangerekend worden. Dit geldt niet als een verlenging van de reservering. 

Mocht je tijdens je verblijf beslissen vroeger te vertrekken, dan moet je dit melden aan de receptie. Een terugbetaling of tegemoetkoming is niet mogelijk. 

Access Lodges 

Check-in: Huur je een Access Lodge, dan kan je kan de camping per wagen betreden vanaf 16 uur op de dag van aankomst. (receptie gesloten: volg de instructies vermeld op infobord). 

Check-out: Op de dag van vertrek dien je de Access lodge tijdig vrij te maken en de camping te verlaten vóór 12 uur. Indien de Access lodge om 12 uur niet ontruimd is, zal een bedrag van € 75 aangerekend worden. Dit geldt niet als een verlenging van de reservering.  

Indien je vertrekdag op zondag is dan geniet je van een late check-out tot 16 uur. Op de dag van vertrek dien je de lodge tijdig vrij te maken en de camping te verlaten vóór 16 uur. Indien de lodge om 16 uur niet ontruimd is, zal een bedrag van € 75 aangerekend worden. Dit geldt niet als een verlenging van de reservering. 

Mocht je tijdens je verblijf beslissen vroeger te vertrekken, dan moet je dit melden aan de receptie. Een terugbetaling of tegemoetkoming is niet mogelijk. 

2.6 Toegang tot het terrein (slagbomen) 

Je kan binnenrijden doormiddel van het slagboomsysteem met nummerplaatherkenning. Binnenrijden kan tussen 7u en 23u. Check voor aankomst of jouw nummerplaat correct is geregistreerd. Dat kan via je persoonlijk Kompas Camping account (= ‘mijn omgeving’). 

Per kampeerplaats of accommodatie (behalve tentenweide) kan er slechts één voertuig op de camping. 

Tijdens het verblijf kunnen nummerplaten niet gewijzigd worden aan de receptie. Voor een wijziging in nummerplaat is de toelating van de directie vereist. Een aanvraag met motivatie reden wijziging dient per mail verstuurd te worden. 

Het frauduleus gebruik van het toegangssysteem met nummerplaatherkenning, hetzij door het aanbrengen van een andere nummerplaat op de wagen of door het “kleven aan” een voorliggende wagen kan leiden tot een totaal, al dan niet tijdelijk, toegangsverbod tot de camping met een voertuig. Herhaaldelijk frauderen om zich met (een) voertuig(en) toegang te verschaffen tot de camping kan resulteren in een verbreking van de huurovereenkomst. 

2.7 Zorgbehoevenden 

Om een veilig en aangenaam verblijf voor iedereen te waarborgen worden gasten verwacht zelfstandig te kunnen verblijven. Personen die zorgbehoevend zijn en niet zelfstandig kunnen functioneren, dienen te allen tijde te worden begeleid door een geschikte verzorger.  

De camping draagt geen verantwoordelijkheid voor de medische of persoonlijke zorg van individuele gasten.  

2.8 Jeugd 

De kinderen zijn onze gasten. Wees kindvriendelijk: denk aan hun veiligheid, vooral als je met de wagen rijdt. Als ouder ben je verantwoordelijk voor de schade die je kinderen aanrichten. Laat hen dus niet spelen in de gebouwen en leer hen de natuur en de beplanting te eerbiedigen. Voorkom ongevallen. 

Minderjarigen (-18 jaar), die niet vergezeld zijn van een ouder of een persoon van minimum 18 jaar kunnen niet verblijven op het terrein. Per boeking van een plaats of huurverblijf moet een meerderjarige aanwezig zijn. Het vaststellen van overtreding van deze voorwaarde kan leiden tot de weigering tot het terrein en/of het onmiddellijk stopzetten van het verblijf zonder recht op vergoeding. 

Jeugdgroepen dienen vooraf te reserveren (zie punt 2.2) en vallen onder bovenstaande voorwaarden. 

2.9 Dieren 

Honden of katten dienen altijd aangelijnd te zijn (max. 2 m). Neem steeds een hondenpoepzakje mee om de uitwerpselen van hond of kat op te ruimen. De eigenaar is steeds verantwoordelijk en dient er dan ook voor te zorgen dat de aanwezigheid van zijn huisdier anderen niet stoort. Voor het verblijf van andere dieren dan hond of kat is de toelating van de directie vereist.  

Op volgende plaatsen zijn huisdieren niet toegelaten: 

 • Sanitaire gebouwen 
 • Zwembadzone 
 • Winkel 
 • Snackbar 
 • Indoor speeltuin 
 • Mountainbikeparcours  

Kamperen 

Per kampeerinstallatie zijn maximaal 2 huisdieren toegelaten en ze worden steeds aangerekend.  

Huurverblijf 

Indien een huisdier in een lodge toegelaten wordt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de website en op de factuur van het geboekte verblijf. In alle andere gevallen is het de huurder of zijn eventuele bezoekers verboden om huisdieren mee te brengen.

 

3. Faciliteiten

3.1. Laadpalen elektrische en hybride wagens 

Voor het opladen van elektrische of hybride wagens zijn er laadpalen voorzien (vestiging Nieuwpoort). De parkeerplaatsen aan de laadpalen mogen enkel ingenomen worden tijdens het opladen van de wagen.  

Het is verboden een elektrische of hybride wagen op te laden aan de lodges of elektriciteitskast van de kampeerplaats.  

3.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet  

De aansluiting op het stroomnet van de camping gebeurt met een Eurostekker (stroomsterkte: 10 ampère). Om overbelasting te voorkomen, zijn elektrische toestellen die meer dan 1200 W verbruiken niet toegelaten. 

3.3 Zwembaden / waterspeeltuin 

De toegang tot de zwembaden (Nieuwpoort) of de waterspeeltuin (Westende) is voorbehouden aan de kampeerders/vakantiegasten.  

De toegang tot de zwembaden wordt enkel verleend indien je een geldig polsbandje draagt. De kleur van dit bandje hangt af van de periode waarin je verblijft. Je dient het toegangsbandje zichtbaar te dragen. Zonder polsbandje kan bevoegd personeel zwemmers de toegang tot de zwembaden en ligweide weigeren. De polsbandjes zijn te verkrijgen aan het onthaal volgens het aantal opgegeven gasten in de boeking. Bij verlies wordt geen nieuw bandje uitgereikt. 

Het zwembad en de waterspeeltuin zijn bepaalde periodes van het jaar gesloten. Je vindt deze informatie op onze website. Er gelden enkele maatregelen die garanderen dat je in aangename, reine en veilige omgeving kunt genieten van waterpret. Je vindt deze bij aan de ingang van de zwembaden/waterspeeltuin. Leef ze na omwille van je eigen gezondheid en veiligheid en die van de andere gasten. Uitzonderlijke maatregelen kunnen worden uitgevaardigd en dienen correct opgevolgd te worden. 

Lees hier het zwembadreglement.  

3.4 Mountainbike parcours  

Voor jonge sportievelingen die van fietsen, heuvels en bochtenwerk houden, is er een MTB-parcours midden op onze camping (vestiging Nieuwpoort). Het parcours werd aangelegd door professionals en is op sommige stukken best pittig. 
 
Kom je het graag uitproberen? Dan gelden er een paar regels om het veilig te houden. 

 • Het MTB-parcours betreden doe je op eigen risico. 
 • Het parcours is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 
 • Begin bij start en volg de aangeduide richting. 
 • Het dragen van een helm is verplicht. 
 • Het dragen van arm- en kniebescherming is aangeraden. 
 • Huisdieren zijn niet toegelaten. 
 

4. Veiligheid

4.1 Brandveiligheid 

Omwille van de brandveiligheid is de kampeerder verplicht om de kampeerinstallatie en eventuele bijzettentjes te plaatsen op een veilige afstand van de buren. Een tekening, met vermelding van de te respecteren afstanden om brandoverslag te voorkomen, ontvangt elkeen samen met zijn reserveringsfactuur. En ook in de onthaalgids vind je deze tekening. 

Op diverse plaatsen op de camping vind je brandvoorzieningen (zie o.a. plattegrond bij de ingang).

Per kampeerplaats worden maximaal 2 gasflessen toegelaten. Zorg dat ze voldoen aan de wettelijke voorschriften en controleer flessen en leidingen regelmatig op slijtage en/of lekken. De verwarmings- en keukeninstallaties dienen op een veilige wijze geplaatst te worden in een goed verluchte ruimte en op een vuurvaste plaat.  

Er mogen geen open vuren of kampvuren aangelegd worden zonder toelating van de directie. Barbecueën moet gebeuren onder voortdurende bewaking. Daarbij dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om brand te voorkomen. De barbecue moet zodanig geplaatst worden dat andere gasten geen last hebben van de rook. Zorg ervoor dat de as afgekoeld is vooraleer ze in de container te storten. 

4.2 Verkeersveiligheid 

Op de camping geldt een snelheidsbeperking van 15 km/uur voor alle voertuigen, ook voor (elektrische) fietsen, steps en quads. Parkeren op de wegen is niet toegelaten. Het is verboden te spelen met ballen in de onmiddellijke omgeving van de kampeerinstallaties. Rijden met bromfiets of motorfiets is binnen de omheining van het kampeerterrein niet toegelaten, tenzij voor de verplaatsing van en naar de kampeerinstallatie. 

4.3 Persoonlijke veiligheid 

In de installaties mogen geen activiteiten gebeuren of goederen bewaard worden die het gevaar van brand of de gevolgen van brand kunnen vergroten. Iedereen dient maatregelen te nemen om de eigen uitrusting te beschermen. Sluit je kampeerinstallatie altijd zorgvuldig af en laat geen geld of waardevolle voorwerpen achter. 

4.4 Richtlijnen bij brand of evacuatie 

Op het informatiebord aan de hoofdingang vind je de te volgen richtlijnen bij brand of evacuatie van het domein. 

 

5. Netheid – sanitair – afval – rust 

5.1 Netheid en groenzorg 

Kompas Camping vzw rekent op de medewerking van iedereen om de kampeerplaats, de omgeving en de installaties voor gemeenschappelijk gebruik netjes te houden. 

Respecteer de grasmat en het groen op de camping. Op de kampeerplaats is het verboden: 

 • een mat, doek of houten vloer te leggen die groter is dan de (voor)tent; 
 • afsluitingen, van welke aard ook te plaatsen; 
 • draden (o.a. voor wasgoed) te spannen; 
 • tuinornamenten, bloempotten of planten te plaatsen; 
 • de grond uit te graven of om te woelen; 
 • hagen, struiken en bomen te snoeien. 

5.2 Sanitair 

De sanitaire gebouwen op de camping worden regelmatig door het personeel gepoetst. Tevens investeert Kompas Camping vzw, bij vernieuwing en modernisering, consequent in energiezuinige en milieusparende technieken. Als gast kan je ons helpen door: 

 • Lekkende kranen en toiletten te melden bij de receptie. 
 • Zuinig om te springen met water en energie. 
 • Het sanitair netjes te houden 
 • Vandalisme te melden. 

5.3 Afval 

Het gewoon huishoudelijk afval moet in degelijke zakken worden verzameld, die goed afgesloten in de containers worden gedeponeerd. Wees milieubewust: papier, karton, glas, groenten-, fruit- en tuinafval moeten in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd. 

Wordt NIET toegelaten: het deponeren van grof huisvuil (= afval te groot voor een huisvuilzak) en vuilnis dat van buiten de camping meegebracht wordt. Het vaststellen door ons team van het dumpen van afval, meegebracht van buiten de camping, kan leiden tot een schadevergoeding van € 150. 

Voor afvalwater en het legen van het chemisch toilet, bevinden zich op het terrein meerdere speciaal daartoe bestemde loospunten (zie plan camping).

5.4 Stilte en rust 

Ieder is verplicht de volledige rust te bewaren tussen 22 en 7 u. Tenzij anders vermeld, is alle gemotoriseerde verkeer op het terrein verboden tijdens deze uren. Lawaai dat de andere kampeerders stoort, zoals televisies, radio’s, ... dient vermeden te worden.  

Drones zijn enkel toegelaten mits schriftelijke toestemming van de directie. 

Vuurwerk is verboden. 

 

6. Koop en verkoop, ontvangen van kranten, post of pakjes 

6.1 Koop en verkoop 

De verkoop door derden van eetwaren en dranken kan enkel mits schriftelijke toelating van de directie. Voor de verkoop of uitdeling van documenten en voorwerpen is de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de directie vereist. 

6.2 Ontvangen kranten, post en pakjes 

 • De klant kan zijn krant, tijdschrift, toegestuurde brieven of postpakket enkel afhalen tijdens de openingsuren van de receptie.  
 • De camping aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij niet levering, bij onvolledige levering, bij beschadiging of bij elke andere vorm van foutieve levering. Het gaat immers om een rechtstreekse afspraak tussen de verzender en de klant. 
 • De receptie accepteert geen aangetekende zending in naam van kampeerder daar men hier niet gedomicilieerd kan zijn.  
 • De receptie tekent niet voor ontvangst, ook niet als de koerier erop staat en ook niet als dat ertoe zou leiden dat het pakketje terug meegenomen wordt door de koerier. 
 • De receptie behoudt zich het recht om een pakket te weigeren als de medewerker van oordeel is dat het pakket te groot is om te stockeren in de receptie, eventueel schade zou kunnen toebrengen aan goederen van de camping, eventueel schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid of het welzijn van de medewerkers of andere klanten van de camping. 
 • Indien geleverde goederen niet binnen een redelijke termijn (max. 1 maand) afgehaald worden, worden ze weggegooid. De camping kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
 

7. Aansprakelijkheid 

Kompas Camping vzw kan op geen enkel ogenblik als bewaarnemer worden beschouwd van de goederen van de kampeerders/vakantiegasten. Tevens is Kompas Camping vzw niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging van goederen van de kampeerders/vakantiegasten. Buiten de gevallen voorzien in de twee vorige alinea’s kan Kompas Camping vzw enkel verantwoordelijk worden gesteld voor grove schuld of voor bedrog. 

 

8. Klachtenregeling 

8.1. Klachten vóór de aanvang van het verblijf dient de kampeerder/vakantiegast zo snel mogelijk per mail of brief te melden aan de camping 

8.2. Klachten tijdens het verblijf dient de kampeerder/vakantiegast zo snel mogelijk op een gepaste en bewijskrachtige manier te melden op de receptie van de camping. 

8.3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost dan dient de kampeerder/vakantiegast, uiterlijk 3 maanden na afloop van het verblijf, zijn klacht via mail of brief te melden aan de directie van Kompas Camping. 

8.4. Kompas Camping vzw is een door Toerisme Vlaanderen erkend logies. Wens je meer informatie over de regelgeving rond toeristisch logies? Of werd er door Kompas Camping vzw geen of onvoldoende respons gegeven aan je klacht? Neem dan contact op met Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel (logies@toerismevlaanderen.be). Meer info vind je ook op www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet. 

 

9. Overtreding huishoudelijk reglement 

Het niet naleven van de verblijfsvoorwaarden en/of van het huishoudelijk reglement geeft Kompas Camping vzw onder meer het recht een schadevergoeding te vorderen. De schade die voorkomt uit de overtreding van het reglement door de kampeerder/vakantiegast, wordt door de partijen begroot op een bedrag van minstens € 100, onverminderd het recht van Kompas Camping vzw om een hoger bedrag te vorderen. 

 

10. Beëindiging van het verblijf om dringende redenen 

Kompas Camping vzw kan een verblijf van een huurder op basis van dringende redenen beëindigen. Onder dringende redenen wordt niet-limitatief verstaan: 

 • Het niet naleven van art. 4 en/of 5. 
 • Het niet tijdig betalen van (tussen-)facturen. 
 • Het herhaaldelijk stellen van handelingen welke in strijd zijn met de deze verblijfsvoorwaarden en huishoudelijk reglement. 
 • Elke handelswijze strijdig met de reglementen uitgaande van de bevoegde overheden. 

De huurder kan een verblijf opzeggen om dringende redenen indien Kompas Camping vzw na hiertoe te zijn aangemaand, zijn plichten niet zou nakomen. In geval van een rechtsgeldige opzeg heeft de huurder recht op een teruggave van de reeds betaalde vergoeding voor het resterend deel van het verblijf waarin hij/zij niet langer op het kampeerterrein zal verblijven. 

 

11. Overheid 

Indien de overheid, via algemene richtlijnen, normen oplegt welke in strijd zouden zijn met dit reglement, dan wordt dit huishoudelijk reglement automatisch aangepast. Dit document werd opgemaakt rekening houdend met de geldende wetgeving en met het Logiesdecreet van Toerisme Vlaanderen. 

Geschillen inzake de uitvoering van deze overeenkomst worden geregeld door de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel. 

 

12. Begrippenlijst

Raadpleeg hier enkele begrippen die van belang zijn om het reglement te begrijpen.

12.1 Partytent en shelter

Het verschil tussen een partytent en shelter zit in het boogvorming design van een shelter.

Partytenten zijn niet toegelaten.

23.100+ Partytent Stockfoto's, afbeeldingen en royalty-free beelden - iStock | Party tent, Tuinfeest, Springkasteel

Als een shelter toegestaan wordt op de plaats wordt het volgende bedoeld:

 Outwell Opbergtent Event Lounge M

 • De shelter mag geen zijwanden of vloerbedekking hebben. Een shelter met zijwanden en/of vloerbedekking wordt gelijkgesteld aan een tent.
 • De shelter is samengesteld uit een brandveilige stof (geen nylon)
 • De shelter moet stabiel opgesteld worden door middel van scheerlijnen en haringen 

 
 

Datum actualisatie: oktober 2023