Kompas Camping
Kompas Camping
Kompas Camping
Kompas Camping
Kompas Camping
Kompas Camping

Algemene voorwaarden

KOMPAS CAMPING vzw 

Verkoops- en verblijfsvoorwaarden

Kompas Camping vzw, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel (RPR – 0412 527 934), heeft 2 campings in exploitatie: 

Kompas Camping Nieuwpoort (Brugsesteenweg 49, 8620 Nieuwpoort) 

en 

Kompas Camping Westende (Bassevillestraat 141, 8434 Westende). 

Deze verkoops- en verblijfsvoorwaarden zijn opgemaakt om het samenleven op deze campings zo aangenaam mogelijk te maken; iedereen dient ze dan ook na te leven. 

De directie kan steeds gepaste maatregelen nemen ter aanvulling van deze verblijfsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement. Veroorzaak je schade aan de installaties van de camping of ben je betrokken bij een ongeval, meld dit dan onmiddellijk bij het onthaal. 

1. Plaatsen en accommodaties 

1.1 Camperplaatsen  

1.2 Kampeerplaatsen  

1.3 Tentplaatsen  

1.4 Huurverblijf (lodges)  

1.5 Stacaravans en Premium Lodges  

2. Verblijf

2.1 Aantal personen per plaats of huurverblijf

Kamperen

Het kampeertarief is inclusief 2 personen. Vanaf de 3de persoon betaal je het tarief ‘extra persoon’. 

Per kampeerplaats zijn maximaal 6 personen toegelaten. 

Een uitzondering op het maximaal aantal personen kan enkel na goedkeuring door de directie. Stuur hiervoor een schriftelijk aanvraag. Bijkomende kosten en heffingen worden apart verrekend. 

Per boeking op de tentenweide zijn maximaal 4 personen toegelaten.

Huurverblijf

Het aantal personen toegelaten in een lodge varieert van twee tot zes afhankelijk van het type. Het maximumaantal personen dat toegelaten is in de lodge staat vermeld op de website www.kompascamping.be.

2.2 Reserveren en betalen

Een verblijf reserveren kan via www.kompascamping.be, het onthaal van de campings, touroperators en online reserveringsplatforms waarmee Kompas Camping vzw samenwerkt. Een reservering wordt definitief na (online)betaling van het voorschot van € 195 of bij kleinere dossiers (= tot € 200) het volledige bedrag. Je ontvangt altijd een factuur ter bevestiging van je reservering. Het saldo betaal je uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het verblijf. Het niet-tijdig betalen van het voorschot of saldo leidt automatisch tot de annulering van de reservering.

Wordt er na bevestiging van de reservering een wijziging doorgevoerd op verzoek van de kampeerder/vakantiegast (vb. verandering kampeerplaats), dan worden volgende administratieve kosten aangerekend: € 25 bij boeking van een kampeer- of camperplaats, € 50 bij boeking van een Comfort Lodge of Premium Lodge.

Conform de vigerende wetgeving en ook in jouw belang (bvb. verwittiging bij schadegeval) dient de directie steeds op de hoogte te blijven van wie aanwezig is; vandaar dat brengen en weghalen van de kampeerinstallatie steeds aan de receptie gemeld dient te worden.

Een specifieke kampeerplaats/accommodatie huren kan bij reservering (met voorkeurskost). In alle andere gevallen kan Kompas Camping vzw, zonder voorafgaandelijke mededeling, een andere maar gelijkwaardige kampeerplaats/accommodatie aan de huurder toewijzen.

Wie reserveert, gaat de verbintenis aan zijn kampeerinstallatie te verplaatsen op eenvoudig verzoek van de directie. Tevens wordt toestemming verleend aan de directie om de installatie te verplaatsen mits voorafgaande kennisgeving en zonder recht op vergoeding. 

Het is de kampeerders niet toegelaten hun kampeerinstallatie aan anderen te verhuren. Het vaststellen van door- of onderverhuur kan leiden tot het onmiddellijk stopzetten van het verblijf zonder recht op vergoeding.

2.3 Annulering

Bij volledige of gedeeltelijke annulering, alleen via mail of brief mogelijk (ontvangstdatum = annuleringsdatum), worden de volgende kosten aangerekend:
•    Tot en met 57 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: € 50 per dossier.
•    Van 56 tot en met 43 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 25% van de huursom met een minimum van € 50.
•    Van 42 tot en met 22 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 50% van de huursom met een minimum van € 50.
•    Van 21 tot en met 8 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 75% van de huursom met een minimum van € 50.
•    Bij annulering 7 dagen en minder voor het begin van de verblijfsperiode, alsook bij het niet aankomen: de volledige huursom met een minimum van € 50.
•    Bij niet aankomen zonder verwittiging wordt de gereserveerde plaats/huurinstallatie vrijgehouden tot 1 nacht later dan werd aangekondigd: de daaropvolgende dag wordt de plaats/lodge doorverhuurd. Er zal geen enkele som worden terugbetaald bij een “no show”, wat ook de reden mag zijn.

2.4 Annuleringsverzekering

Neem niet het risico om een groot deel of de volledige som van je vakantiefactuur te verliezen als er jou of een van je familieleden iets zou overkomen. Kompas Camping vzw biedt zijn klanten de mogelijkheid om samen met de reservering een annuleringsverzekering bij DVV-verzekeringen af te sluiten. De premie bedraagt 4,5% van het verblijfstarief. De voorwaarden voor tussenkomst van de verzekering vind je hieronder. Let wel, de annuleringsverzekering kan enkel onderschreven worden bij de initiële reservering. Achteraf is dit niet meer mogelijk. 

Lees hier de voorwaarden van de annuleringsverzekering.

2.5 In- en uitchecken

Kamperen 

Check-in: Kampeerders kunnen op de voorziene dag van aankomst hun plaats innemen vanaf 13 uur. (receptie gesloten: volg de instructies vermeld op infobord).

Je kan binnenrijden doormiddel van het slagboomsysteem met nummerplaatherkenning. Check voor aankomst of jouw nummerplaat correct is geregistreerd. Dat kan via je persoonlijk Kompas Camping account (= ‘mijn omgeving’). 

Verblijf je op de tentenweide, dan ben je ook welkom vanaf 13 uur doch is geen parkeerplaats voorzien op de tentenweide; je wagen wordt buiten de camping gestationeerd. Ga langs op de receptie om jouw aanwezigheid te bevestigen en kaartje toegang tentenweide te ontvangen.  

Check-out: op de voorziene dag van vertrek wordt de kampeerplaats tijdig vrijgemaakt en dien je de camping te verlaten vóór 12 uur

Mocht je tijdens je verblijf beslissen vroeger te vertrekken, dan moet je dit melden aan de receptie. Een terugbetaling of tegemoetkoming is niet mogelijk.   

Bij een laattijdige check-out (na 12 uur) wordt € 25 aangerekend. Dit geldt niet als een verlenging van de reservering. 

Comfort Lodges, Wood Lodges en Premium Lodges 

Check-in: Huur je een Comfort Lodge, een Wood Lodge of een Premium Lodge, dan kan je kan de camping per wagen betreden vanaf 16 uur op de dag van aankomst. (receptie gesloten: volg de instructies vermeld op infobord). 

Check-out: Op de dag van vertrek dien je de lodge tijdig vrij te maken en de camping te verlaten vóór 10 uur. Indien de lodge om 10u niet ontruimd is, zal een bedrag van € 75 aangerekend worden. Dit geldt niet als een verlenging van de reservering.  

Indien je vertrekdag op zondag is dan geniet je van een late check-out tot 16 uur. Op de dag van vertrek dien je de lodge tijdig vrij te maken en de camping te verlaten vóór 16 uur. Indien de lodge om 16 uur niet ontruimd is, zal een bedrag van € 75 aangerekend worden. Dit geldt niet als een verlenging van de reservering. 

Mocht je tijdens je verblijf beslissen vroeger te vertrekken, dan moet je dit melden aan de receptie. Een terugbetaling of tegemoetkoming is niet mogelijk. 

Access Lodges 

Check-in: Huur je een Access Lodge, dan kan je kan de camping per wagen betreden vanaf 16 uur op de dag van aankomst. (receptie gesloten: volg de instructies vermeld op infobord). 

Check-out: Op de dag van vertrek dien je de Access lodge tijdig vrij te maken en de camping te verlaten vóór 12 uur. Indien de Access lodge om 12 uur niet ontruimd is, zal een bedrag van € 75 aangerekend worden. Dit geldt niet als een verlenging van de reservering.  

Indien je vertrekdag op zondag is dan geniet je van een late check-out tot 16 uur. Op de dag van vertrek dien je de lodge tijdig vrij te maken en de camping te verlaten vóór 16 uur. Indien de lodge om 16 uur niet ontruimd is, zal een bedrag van € 75 aangerekend worden. Dit geldt niet als een verlenging van de reservering. 

Mocht je tijdens je verblijf beslissen vroeger te vertrekken, dan moet je dit melden aan de receptie. Een terugbetaling of tegemoetkoming is niet mogelijk. 

2.6 Toegang tot het terrein (slagbomen) 

Je kan binnenrijden doormiddel van het slagboomsysteem met nummerplaatherkenning. Binnenrijden kan tussen 7u en 23u. Check voor aankomst of jouw nummerplaat correct is geregistreerd. Dat kan via je persoonlijk Kompas Camping account (= ‘mijn omgeving’). 

Per kampeerplaats of accommodatie (behalve tentenweide) kan er slechts één voertuig op de camping. 

Tijdens het verblijf kunnen nummerplaten niet gewijzigd worden aan de receptie. Voor een wijziging in nummerplaat is de toelating van de directie vereist. Een aanvraag met motivatie reden wijziging dient per mail verstuurd te worden. 

Het frauduleus gebruik van het toegangssysteem met nummerplaatherkenning, hetzij door het aanbrengen van een andere nummerplaat op de wagen of door het “kleven aan” een voorliggende wagen kan leiden tot een totaal, al dan niet tijdelijk, toegangsverbod tot de camping met een voertuig. Herhaaldelijk frauderen om zich met (een) voertuig(en) toegang te verschaffen tot de camping kan resulteren in een verbreking van de huurovereenkomst. 

2.7 Zorgbehoevenden 

Om een veilig en aangenaam verblijf voor iedereen te waarborgen worden gasten verwacht zelfstandig te kunnen verblijven. Personen die zorgbehoevend zijn en niet zelfstandig kunnen functioneren, dienen te allen tijde te worden begeleid door een geschikte verzorger.  

De camping draagt geen verantwoordelijkheid voor de medische of persoonlijke zorg van individuele gasten.  

2.8 Jeugd 

De kinderen zijn onze gasten. Wees kindvriendelijk: denk aan hun veiligheid, vooral als je met de wagen rijdt. Als ouder ben je verantwoordelijk voor de schade die je kinderen aanrichten. Laat hen dus niet spelen in de gebouwen en leer hen de natuur en de beplanting te eerbiedigen. Voorkom ongevallen. 

Minderjarigen (-18 jaar), die niet vergezeld zijn van een ouder of een persoon van minimum 18 jaar kunnen niet verblijven op het terrein. Per boeking van een plaats of huurverblijf moet een meerderjarige aanwezig zijn. Het vaststellen van overtreding van deze voorwaarde kan leiden tot de weigering tot het terrein en/of het onmiddellijk stopzetten van het verblijf zonder recht op vergoeding. 

Jeugdgroepen dienen vooraf te reserveren (zie punt 2.2) en vallen onder bovenstaande voorwaarden. 

2.9 Dieren 

Honden of katten dienen altijd aangelijnd te zijn (max. 2 m). Neem steeds een hondenpoepzakje mee om de uitwerpselen van hond of kat op te ruimen. De eigenaar is steeds verantwoordelijk en dient er dan ook voor te zorgen dat de aanwezigheid van zijn huisdier anderen niet stoort. Voor het verblijf van andere dieren dan hond of kat is de toelating van de directie vereist.  

Op volgende plaatsen zijn huisdieren niet toegelaten: 

  • Sanitaire gebouwen 
  • Zwembadzone 
  • Winkel 
  • Snackbar 
  • Indoor speeltuin 
  • Mountainbikeparcours  

Kamperen 

Per kampeerinstallatie zijn maximaal 2 huisdieren toegelaten en ze worden steeds aangerekend.  

Huurverblijf 

Indien een huisdier in een lodge toegelaten wordt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de website en op de factuur van het geboekte verblijf. In alle andere gevallen is het de huurder of zijn eventuele bezoekers verboden om huisdieren mee te brengen.

3. Faciliteiten

3.1. Laadpalen elektrische en hybride wagens 

3.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet  

3.3 Zwembaden / waterspeeltuin 

3.4 Mountainbike parcours  

4. Veiligheid

4.1 Brandveiligheid 

4.2 Verkeersveiligheid 

4.3 Persoonlijke veiligheid 

4.4 Richtlijnen bij brand of evacuatie 

5. Netheid – sanitair – afval – rust 

5.1 Netheid en groenzorg 

5.2 Sanitair 

5.3 Afval 

5.4 Stilte en rust 

6. Koop en verkoop, ontvangen van kranten, post of pakjes 

6.1 Koop en verkoop 

6.2 Ontvangen kranten, post en pakjes 

7. Aansprakelijkheid 

Kompas Camping vzw kan op geen enkel ogenblik als bewaarnemer worden beschouwd van de goederen van de kampeerders/vakantiegasten. Tevens is Kompas Camping vzw niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging van goederen van de kampeerders/vakantiegasten. Buiten de gevallen voorzien in de twee vorige alinea’s kan Kompas Camping vzw enkel verantwoordelijk worden gesteld voor grove schuld of voor bedrog. 

8. Klachtenregeling 

8.1. Klachten vóór de aanvang van het verblijf dient de kampeerder/vakantiegast zo snel mogelijk per mail of brief te melden aan de camping 

8.2. Klachten tijdens het verblijf dient de kampeerder/vakantiegast zo snel mogelijk op een gepaste en bewijskrachtige manier te melden op de receptie van de camping. 

8.3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost dan dient de kampeerder/vakantiegast, uiterlijk 3 maanden na afloop van het verblijf, zijn klacht via mail of brief te melden aan de directie van Kompas Camping. 

8.4. Kompas Camping vzw is een door Toerisme Vlaanderen erkend logies. Wens je meer informatie over de regelgeving rond toeristisch logies? Of werd er door Kompas Camping vzw geen of onvoldoende respons gegeven aan je klacht? Neem dan contact op met Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel (logies@toerismevlaanderen.be). Meer info vind je ook op www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet. 

9. Overtreding huishoudelijk reglement 

Het niet naleven van de verblijfsvoorwaarden en/of van het huishoudelijk reglement geeft Kompas Camping vzw onder meer het recht een schadevergoeding te vorderen. De schade die voorkomt uit de overtreding van het reglement door de kampeerder/vakantiegast, wordt door de partijen begroot op een bedrag van minstens € 100, onverminderd het recht van Kompas Camping vzw om een hoger bedrag te vorderen. 

10. Beëindiging van het verblijf om dringende redenen 

Kompas Camping vzw kan een verblijf van een huurder op basis van dringende redenen beëindigen. Onder dringende redenen wordt niet-limitatief verstaan: 

  • Het niet naleven van art. 4 en/of 5. 
  • Het niet tijdig betalen van (tussen-)facturen. 
  • Het herhaaldelijk stellen van handelingen welke in strijd zijn met de deze verblijfsvoorwaarden en huishoudelijk reglement. 
  • Elke handelswijze strijdig met de reglementen uitgaande van de bevoegde overheden. 

De huurder kan een verblijf opzeggen om dringende redenen indien Kompas Camping vzw na hiertoe te zijn aangemaand, zijn plichten niet zou nakomen. In geval van een rechtsgeldige opzeg heeft de huurder recht op een teruggave van de reeds betaalde vergoeding voor het resterend deel van het verblijf waarin hij/zij niet langer op het kampeerterrein zal verblijven. 

11. Overheid 

Indien de overheid, via algemene richtlijnen, normen oplegt welke in strijd zouden zijn met dit reglement, dan wordt dit huishoudelijk reglement automatisch aangepast. Dit document werd opgemaakt rekening houdend met de geldende wetgeving en met het Logiesdecreet van Toerisme Vlaanderen. 

Geschillen inzake de uitvoering van deze overeenkomst worden geregeld door de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel. 

12. Begrippenlijst

Raadpleeg hier enkele begrippen die van belang zijn om het reglement te begrijpen.

12.1 Partytent en shelter

 

Datum actualisatie: oktober 2023